ВИЗИЈА

Иновативни Медиуми предвидува општество во кое ангажираните и свесни новинари активно користат иновативни алатки за извршување на своите должности, општество во кое тие се претпазливи во однос на влијанието и барањето одговорност од властите, истовремено обезбедувајќи демократско, одговорно и подготвено владеење.

 

МИСИЈА

Здружението ги штити, промовира и унапредува професионалните стандарди во медиумите преку градење на капацитети на новинарите и ја зајакнува свеста и капацитетот на младите новинари за тие да ја преземат најдобрата можна улога како иновативни новинари што ги почитуваат етичките норми и се активисти за демократија.

 

ЗДРУЖЕНИЕТО ИМА ТРИ ГЛАВНИ ПРОГРАМИ:

  1. Борба против дезинформациите
  2. Поддршка на демократските вредности преку истражувачкото новинарство
  3. Унапредување на професионалните стандарди на медиумите.

Проектите на Здружението ги поддржуваат порталите за вести и новинските агенции во Северна Македонија.

ЕКИПА НА ИНОВАТИВНИ МЕДИУМИ

Елида Зулбеари – Новинарка и уредничка со долгогодишно искуство. Има дипломирано Комуникациски науки и магистрирано Дипломатија на Универзитетот Југоисточна Европа во Скопје. Од 2012-та година таа е главен и одговорен уредник на информативниот портал на албански јазик www.Portalb.mk.

Суад Бајрами – Дипломиран професор по албански јазик и книжевност на Универзитетот Св. Кирил и Методи – Скопје. Работи како новинар во медиумските проекти. Од 2015-та година, ангажиран како новинар работи во Порталб.мк.

Фисник Џелили – Дипломиран во Општествени Науки на Универзитетот на Љубљана. Работи како новинар во медиумските проекти. Од 2021-та година, ангажиран како новинар работи во Порталб.мк.

Шефкије Аласани – Дипломирана во Општествени Науки на Универзитетот на Љубљана. Работи како новинар во медиумските проекти. Од 2019-та година, ангажиран како новинар работи во Порталб.мк. Претходно работела во неколку други медиуми.

Теута Бучи – Дипломиран новинар на Државниот Тетовски Универзитет. Работи како новинар во медиумски пројекти. Од 2019-та година е ангажиран новинар во Порталб.мк. Претходно работеше во неколку други медиуми.

Фатон Цури – Дипломиран професор по албански јазик и книжевност на Универзитетот Св. Кирил и Методи – Скопје. Работи како новинар во медиумските проекти. Од 2019-та година, ангажиран како новинар работи во Порталб.мк.

Наиле Даути – Дипломиран новинар на Државниот Тетовски Универзитет. Работи како новинар во медиумски пројекти. Од 2020-та година е ангажиран новинар во Порталб.мк. Претходно работела во неколку други медиуми.

Дорина Ајдини – Дипломирана во Маркетинг и Менаџмент на Универзитетот ЈИЕ. Работи како новинар во медиумски пројекти. Од 2020-та година е ангажиран новинар во Порталб.мк. Претходно работела во неколку други медиуми.

 

Годишни извештаи

2022:
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022
ЗАВРШНА СМЕТКА 2022

2021:
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021
ЗАВРШНА СМЕТКА 2021