Photo by Thomas William on Unsplash

Shoqata për avancimin e praktikave të gazetarisë MEDIA INOVATIVE – SHKUP 

Shoqata i mbron, promovon dhe i përforcon standardet profesionale në media ndërtuar kapacitetet e gazetarëve të rinj dhe e përforcon vetëdijen dhe kapacitetin e gazetarëve të rinj që ata të marrin rolin më të mirë të mundshëm si gazetarë inovativë duke respektuar normat etike dhe janë aktivistë për demokracinë.

Tre programet tona

Lufta kundër dezinformatave dhe manipulimeve në media
Mbështetje të vlerave demokratike përmes gazetarisë
Avancimi i standardeve profesionale të mediave

Media Inovative qëllimet e saj i realizon përmes

Mbështetje të mediave

Projektet e Shoqatës mbështesin portalet dhe agjencitë e lajmeve në Maqedoninë e Veriut

Trajnime për edukim mediatik

Për gazetarët, pronarët e mediave dhe OJQ-të

Fokusi është në Gjeneratën Z

Duke siguruar një hapësirë promovuese për të rinjtë

 

Organizata jonë është anëtare e Rrjetit për arsimim mediatik në Maqedoninë e Veriut.

image

FOLLOW US