Photo by Thomas William on Unsplash

Здружение за унапредување на новинарските практики ИНОВАТИВНИ МЕДИУМИ – Скопје 

Здружението ги штити, промовира и унапредува професионалните стандарди во медиумите преку градење на капацитети на новинарите и ја зајакнува свеста и капацитетот на младите новинари за тие да ја преземат најдобрата можна улога како иновативни новинари што ги почитуваат етичките норми и се активисти за демократија.

Нашите три програми

Борба против дезинформациите и медиумските манипулации
Поддршка на демократските вредности преку новинарството
Унапредување на професионалните стандарди на медиумите

Иновативни Медиуми своите цели ги остварува преку

Поддршка за медиумите

Проектите на Здружението
ги поддржуваат порталите за вести и новинските агенции во Северна Македонија.

Обуки за медиумска писменост

За новинари, сопственици на медиуми и невладини организации

Млади и Генеразија З во фокусот

Oбезбедување на промотивен простор за млади

 

Нашата организација е членка на Мрежата за медиумска писменост во Северна Македонија.

image

FOLLOW US